top of page

PARTNERS

 

Om onze cliënten de beste zorg te kunnen geven, werken wij samen in een multidisciplinair team. Deze bestaat uit fysiotherapeuten, een erogotherapeut, wijkverpleegkundigen van Buurtzorg en een maatschappelijk werker.

Daarnaast zijn er ook projecten en initiatieven, waarvan wij vinden, dat die een waardevolle toevoeging kunnen hebben op de gezondheid van onze cliënten.

MULTI-TEAM A.H. GERHARDHUIS

 

Hoe meer thuiswonende ouderen, destemeer wij te maken krijgen met multimorbiditeit en complexe zorgverlening in de thuissituatie. Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende cliënten steeds vaker functionele hulp nodig op het gebied van mobiliteit, balans, staan, lopen en verplaatsen. Ook zijn aanpassingen in de woonomgeving en ADL training vaker nodig om zo zelfredzaamte blijven en gedurende langere tijd veilig thuis te kunnen blijven wonen.

Fysiotherapie, oefentherapie en ergotherapie worden om die reden steeds meer betrokken bij de zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten.

Daarnaast kan de maatschappelijk werker steun bieden bij het aanvragen van voorzieningen, toeslagen en administratieve zaken.       

De diëtist kan de cliënt voedingsadvies op maat geven, die past bij de gezondheidstoestand van de cliënt.

 

De directe betrokkenheid met deze paramedici, de gezamenlijke cliëntbesprekingen, de optimale bereikbaarheid, flexibele inzetbaarheid en de korte communicatielijnen, worden door alle zorgpartners als een waardevolle aanvulling ervaren.

 

bottom of page